Časť pre hodnotiteľov, tvorbu a editáciu hodnotiacich kritérií a formulárov

Časť pre hodnotiteľov, správu, tvorbu a editáciu hodnotiacich kritérií
bude pozostávať z registra hodnotiteľov slúžiaci na priradenie zaevidovaných posudzovateľov digitálnych učebných pomôcok k príslušným žiadostiam.
Ďalším prvkom v štruktúre informačného systému bude Register správy a tvorby hodnotiacich formulárov
Bude obsahovať zoznam všetkých vytvorených hodnotiacich formulárov v informačnom systéme so základnými informáciami o nich.
V rámci zoznamu hodnotiacich formulárov bude pre konkrétne hodnotiaci formulár dostupná pre administrátora nasledujúca funkcionalita:
- zobrazenie detailu hodnotiaceho formuláru, 
- zmazanie hodnotiaceho formuláru,
- vytvorenie nového hodnotiaceho formuláru.

Po kliknutí na detail hodnotiaceho formuláru sa administrátorovi zobrazia detailné informácie o hodnotiacom formuláru vrátane priradených hodnotiacich kritérií v prehľadnej forme.