Register recenzentov digitálnych učebných pomôcok (návrh)

1. okruh - Technické a technologické charakteristiky

RNDr. Jozef Sekerák, PhD.
Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.
Ing. Martin Hudák
Mgr. Natália Kováčová
RNDr. Štefan Karolčík, PhD. 
RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Ing. Juraj Hrabovec
Mgr. Marián Kráľ
Ing. Patrik Miklovič
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.
Mgr. Roman Ravas
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.
Mgr. Martin Šponiar
Mgr. Veronika Dropčová


2. okruh -
 Obsah, ovládanie, organizácia a spracovanie informácií

Mgr. Ľudovít Mačor 
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
Mgr. Slávka Virasztóová 
RNDr. Jozef Sekerák, PhD.
Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.
PaedDr. Pavel Antolov
Mgr. Dagmar Sedíleková
Mgr. Katarína Melišová
PaedDr. Terézia Žigová, PhD.
Mgr. Karol Vereš
Mgr. Katarína Kubaliaková
Doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Mgr. Boris Hnila
PhDr. Jana Višňovská
Mgr. Lenka Mihalicová 
RNDr. Jaromír Flaškár
RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Mgr. Michal Sivák
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Doc. RNDr. Marián Kíreš, PhD. 
Mgr. Martin Šponiar
Mgr. Marián Kráľ
 
Mgr. Roman Ravas
Mgr. Mária Jancová
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.
PaedDr. Elene Čipková, PhD.
Mgr. Miriam Bencová
RNDr. Ingrid Semanišová, PhD.
PhDr. Ondrej Halás, PhD.
RNDr. Pavol Kubinec
Mgr. Miroslav Jurčo
Mgr. Slávka Kalakayová
Mgr. Michaela Gašparíková 
Mgr. Anna Prachová
RNDr. Martina Hančová, PhD.
Mgr. Marta Hacúrová
RNDr. Ľubica Weismanová
Mgr. Jana Šamajová Holáková


3. okruh - Spracovanie informácií z hľadiska učenia, poznávania a potrieb vyučovania

Mgr. Ľudovít Mačor 
RNDr. Jozef Sekerák, PhD.
Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
Mgr. Slávka Virasztóová
PaedDr. Pavel Antolov
Mgr. Dagmar Sedíleková
Mgr. Katarína Melišová
PaedDr. Terézia Žigová, PhD.
Mgr. Karol Vereš
Mgr. Katarína Kubaliaková
Doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.
Mgr. Boris Hnila
PhDr. Jana Višňovská
Mgr. Lenka Mihalicová 
RNDr. Jaromír Flaškár
RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Mgr. Michal Sivák
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

Doc. RNDr. Marián Kíreš, PhD.
Mgr. Mária Jancová 
Mgr. Martin Šponiar
Mgr. Marián Kráľ 
Mgr. Roman Ravas
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. 
PaedDr. Elene Čipková, PhD.
Mgr. Miriam Bencová
RNDr. Ingrid Semanišová, PhD.
PhDr. Ondrej Halás, PhD.
RNDr. Pavol Kubinec
Mgr. Miroslav Jurčo
Mgr. Slávka Kalakayová
Mgr. Michaela Gašparíková 
Mgr. Anna Prachová
RNDr. Martina Hančová, PhD.
Mgr. Marta Hacúrová
RNDr. Ľubica Weismanová
Mgr. Jana Šamajová Holáková


4. okruh - Psychologické a pedagogické hľadiská

Doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Mgr. Zuzana Mravcová
Mgr. Natália Dvončová
RNDr. Štefan Karolčík, PhD. 
Doc. PhDr. Mária Matulčíková, PhD. 
Doc. RNDr. Marián Kíreš, PhD.

Prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD.
PhDr. Helena Hrubišková, PhD.
PhDr. Milan Veselský, CSc.
PaedDr. Elena Čipková, PhD. 
Doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.