Applety, softvérové moduly a doplnky

Stručná charakteristika edukačnej technológie

Aplety, softvérové moduly a doplnky reprezentujú najmenšie programové jednotky spúšťané samostatne alebo ako doplnok webových stránok. Ich didaktické využitie sa obmedzuje najmä na výpočet zložitejších úloh, doplnenie chýbajúcich údajov, vysvetlenie problému, či simuláciu javu. Samotná interaktívna prezentácia pozostáva hlavne z animácií doplnených o grafické a zvukové efekty. Priebeh animovaného deja možno ovplyvňovať, napríklad zmenou vstupných veličín. Známe sú najmä Java aplety zamerané na objasnenie matematických a fyzikálnych zákonitostí (GeoGebra, FyzWeb – applety...).

Príklady produktov

http://www.wolframalpha.com/ - špeciálny vyhľadávač, ktorý nevyhľadáva zadaný výraz (pojem) v obsahu existujúcich webových stránok, ale snaží sa nájsť odpovede na položené otázky. Žiaľ zatiaľ iba výhradne v anglickom jazyku (napr. ´what is the second largest South-american country by area?´ alebo ´ highest waterfall´, či ´richest man´ a podobne.). Vyhľadávač hľadá odpovede z databázy znalostí o rozličných odvetviach činnosti človeka, napríklad o technológiách, geografii, počasí, obchode, vede, varení, cestovaní, hudbe, ľuďoch a podobne. Vyhľadávač tak sprístupňuje encyklopedické vedomosti v kontexte ďalších skutočností, porovnáva ich s inými, ktoré má k dispozícii, štatisticky vyhodnocuje a graficky spracováva (grafy, tabuľky a pod). Jednoduchý návod používania vyhľadávača je dostupný na webovej stránke http://www.itnews.sk/2012-01-18/c146028-wolfram-alpha-vyhladavac-s-rozumom-uzitocne-nastroje-on-line?page=2

DoTest 4 – (demoverzia dostupná na http://www.slunecnice.cz/sw/dotest/) – komerčný produkt, softvérový nástroj na tvorbu testových otázok, testov a ich prezentáciu v tlačenej a elektronickej podobe. Ponúka 5 formátov testových položiek (výber z odpovedí, dichotomické, priraďovacie, usporiadacie a doplňovacie), nastavenie obťažnosti otázok a plnohodnotný textový editor.

https://maps.google.com/ - voľne dostupná služba s ponukou podrobných mapových podkladov z celej Zeme doplnená o možnosť hľadania cieľa, vyhľadávania najkratšej, či najrýchlejšej trasy, vytvárania vlastných máp, doplnenia webových odkazov, či zobrazenia ulíc.