Technické a technologické charakteristiky

English version 

Akokoľvek kvalitný, metodicky výborne spracovaný edukačný obsah softvéru prestáva byť atraktívny (v praxi použiteľný) v momente, ak jeho zložité spúšťanie, komplikovaná inštalácia, nestabilita, či vysoké hardvérové nároky znemožňujú, aby sa vo vzdelávacom procese používal pravidelne a často.
Jednotlivé kritériá, ktoré hodnotia kvalitu softvéru v tomto tematickom okruhu, vychádzajú preto z predpokladu maximálneho používateľského komfortu. Iba jednoduché, rýchle, bezpečné a bezproblémové fungovanie softvérového produktu mu môže zabezpečiť trvalejší záujem učiteľov a žiakov.

1. okruh - Technické a technologické charakteristiky

     

 

Hodnotiace kritériá *
(*Ak digitálna učebná pomôcka spĺňa kritérium v danom podokruhu, získa maximálny počet bodov uvedený v zátvorke! V prípade, že ich spĺňa iba čiastočne, bodové hodnotenie sa primerane zníži. Ak hodnotiteľ nedokáže objektívne posúdiť platnosť, či neplatnosť niektorého z vymedzených kritérií, vynechá ho a maximálny počet bodov uvedený v zátvorke pri ňom nezaráta do celkového bodového hodnotenia.)

Použité skratky pre hodnotené platformy: PC (počítač/notebook), MOB (mobil/tablet), WEB (webová aplikácia). )

Maximálny počet bodov

1.a Inštalácia a spúšťanie

1.a. 1
 • Získanie aplikácie nevyžaduje formálnu registráciu používateľa 
  (0-3 body)
 • Aplikácia nevyžaduje internetové pripojenie a jej funkčnosť nie je podmienená vysokou rýchlosťou (priepustnosť) pripojenia na internet
  (0-3 body)
 • Spúšťanie je plynulé, rýchle, vyžaduje potvrdenie štandardných licenčných podmienok iba pri prvom spustení
  (0-2 body)
 • Spúšťanie nie je podmienené (zbytočným/nadbytočným) overením identifikácie používateľa
  (0-2 body)
   

[WEB] Softvér je webovou aplikáciou (13 b)

 • Aplikácia nevyžaduje inštaláciu špeciálnych zásuvných modulov určených pre konkrétne webové prehliadače
  (0-4 body)
 • Aplikácia funguje korektne a bezproblémovo v najviac používaných webových prehliadačoch (napr. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera)
  (0-6 bodov)
 • Aplikácia explicitne nevyžaduje inštalovať najnovšiu verziu webového prehliadača
  (0-3 body)
   

[PC, MOB] Softvér nie je webovou aplikáciou (13 b)

 • Aplikácia nevyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru (mimo inštalačného súboru aplikácie)
  (0-4 body)
 • Inštalácia prebieha plynulo, inštrukcie pre používateľa sú zrozumiteľné, jasné a priebežne ho informujú o stave nainštalovaných častí
  (0-2 body)
 • [PC] Aplikáciu je možné zdieľať po sieti (intranet), prípadne existuje jeho sieťová verzia
  (0-3 body)
 • [PC] Aplikácia sa spúšťa priamo z média aj bez pridelených administrátorských práv
  (0-2 body)
 • [PC] Aplikácia sa spúšťa priamo z média a jej spustenie nepodmieňuje zadanie špeciálneho kódu pri každom novom použití, prípadne prístup k HW kľúču
  (0-2 body)

23

1.b Stabilita

1.b. 1
 • Aplikácia funguje korektne, bezproblémovo, nie je nutné jej opätovné spúšťanie pri krátkych a dočasných výpadkoch internetového pripojenia (ak ho aplikácia vyžaduje)
  (0-2 body)
 • Aplikácia funguje korektne, bezproblémovo, nie je nutné jej opätovné spúšťanie pri náhodných, ale aj vedomých, nežiaducich (neodporúčaných) zásahoch používateľa
  (0-4 body)
 • Aplikácia nemrzne, nepadá, nežiada opakovanú inštaláciu a nevykazuje žiadne poruchy s chybovými hláseniami
  (0-4 body)

10

1.c Podpora

1.c. 1
 • Aplikácia je pravidelne aktualizovaná, vylepšovaná – upgrade
  (0-3 body)
 • Aplikácia má stálu technickú podporu (e-mail, hotline, instant messaging a pod.)
  (0-3 body)
 • Aplikácia má vlastnú webovú stránku so základnými informáciami a odporúčaniami
  (0-2 body)
 • K aplikácii je dostupný manuál ako s ňou pracovať 
  (0-4 body)

12

1.d Hardvér

1.d. 1
 • Aplikácia nevyžaduje neštandardné systémové požiadavky na HW
  (0-2 body)
 • Aplikácia nemá vysoké, nadštandardné hardvérové nároky (napr. RAM, HDD, procesor, výkon grafickej karty,...)
  (0-4 body)

6

1.e Operačný systém

1.e. 1
 • Aplikácia existuje pre rôzne operačné systémy – MS Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, Windows Mobile...
  (0-5 bodov)

5

1.f Použité technológie

1.f. 1
 • Softvér využíva moderné (aktuáne, progresívne) technológie spracovania a prezentácie informácií 
  (0-5 bodov)

5

1.g Bezpečnosť

1.g. 1
Ak si aplikácia ukladá/posiela údaje o používateľoch

 • [WEB] Aplikácia beží pod zabezpečeným protokolom (napr. HTTPS)
  (0-4 body)
 • [PC, MOB] V prípade, že si aplikácia ukladá údaje do súborov, sú primerane zabezpečené proti zneužitiu
  (0-4 body)
 4

 

Spolu za 1. okruh

65