Vitajte na stránke projektu aplikovaného výskumu s názvom Optimalizácia tvorby a evalvácie edukačných programov a elektronických učebných materiálov (APVV-0266-11).

Hlavným cieľom riešiteľov projektu je vytvoriť objektívny systém hodnotenia edukačných softvérov, výučbových prostredí a elektronických učebných materiálov, prostredníctvom vedecky presne zadefinovaných a parametrizovaných hodnotiacich kritérií. Následne navrhnúť postup certifikácie edukačných programov, interaktívnych výučbových prostredí a elektronických učebných materiálov.

Riešiteľský kolektív pozostáva z pracovníkov Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty, Katedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty. Všetky menované fakulty sú súčasťou najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity - Univerzity Komenského v Bratislave.