Časť pre správu odborných komisií a ich zasadnutia

Časť pre správu odborných komisií a ich zasadnutia.

Súčasťou tejto časti systému bude Register Správy členov komisií slúžiaci na priradenie jednotlivých členov komisií k jednotlivým žiadostiam.
Register Správy členov komisií bude obsahovať zoznam všetkých zaevidovaných žiadostí v systéme a k nim pridelených členov komisií.
V rámci registra správy členov komisií bude pre administrátora dostupná nasledujúca funkcionalita:
- pridelenie vybraných žiadostí vybranému členovi komisie,
- zrušenie pridelenia vybraných žiadostí vybranému členovi komisie.

Časť pre správu odborných komisií bude obsahovať aj zoznam minulých a aktuálnych žiadostí na zasadnutie komisie. V ňom hodnotitelia nájdu žiadosti, ktoré sú v stave ukončená, alebo ohodnotená a ktoré sa v minulosti prejednávali, alebo sa len budú prejednávať na najbližšom zasadnutí komisie.
Súčasťou zoznamu žiadostí na zasadnutie komisie bude aj sekcia slúžiaca pre vyhľadávanie v zozname žiadostí obsahujúca základné vyhľadávacie parametre.
Zoznam žiadostí na zasadnutie komisie bude obsahovať vybrané základné informácie o žiadosti.
V rámci zoznamu žiadostí na zasadnutie komisie bude pre konkrétnu žiadosť dostupná pre člena komisie nasledujúca funkcionalita:
- zobrazenie detailu žiadosti
- zobrazenie detailného hodnotenia žiadosti za jednotlivých hodnotiteľov
- export vybranej žiadosti do súboru vo formáte .pdf
- funkcionalita na zobrazenie komentárov hodnotiteľa v prípade, že sú hodnotiteľom naplnené
- hromadný export všetkých pridelených žiadostí do súboru vo formáte .pdf
- hromadný export všetkých hodnotení za všetky pridelené žiadosti do súboru vo formáte .pdf.