Verejná časť systému

Verejne prístupná časť informačného systému
bude obsahovať zoznam edukačných technológií a digitálnych učebných pomôcok vrátane ich detailného opisu.
V prípade, že už bola kvalita edukačných technológií a digitálnych učebných pomôcok predmetom odborného testovania a hodnotenia, bude v detaile konkrétného produktu zobrazený aj výsledok hodnotenia (celkove hodnotenie, bodové ohodnotenie za jednotlivé okruhy, slovné hodnotenie za jednotlivé okruhy).

Zoznam dostupných edukačných technológií a digitálnych učebných pomôcok bude prístupný širokej verejnosti bez potreby predchádzajúcej registrácie.

Súčasťou zoznamu edukačných technológií a digitálnych učebných pomôcok bude sekcia slúžiaca pre vyhľadávanie v zozname hodnotených edukačných technológií a digitálnych učebných pomôcok obsahujúca základné vyhľadávacie parametre.

V rámci verejnej časti informačného systému bude taktiež dostupná funkcionalita pre registráciu používateľa (autora, tvorcu, majiteľa práv) do systému a zaevidovanie jeho žiadostí o zhodnotenie kvality ním zaregistrovanej digitálnej učebnej pomôcky. Následne budú zhodnotené nezávislými hodnotiteľmi podľa typu a zamerania digitálnej učebnej pomôcky.

Registrácia edukačnej technológie alebo digitálnej učebnej pomôcky bude dostupná len pre prihláseného používateľa.