LMS

Stručná charakteristika edukačnej technológie

LMS (Learning management system) - ide o e-learningové prostredia určené na tvorbu, úpravu a správu edukačných projektov (lekcií, kurzov). Ich aplikácia do výučby vyžaduje, okrem dobrej znalosti zvoleného prostredia, kompletnú prípravu elektronického obsahu. Ten zvyčajne nie je súčasťou inštalačného balíka a jeho kvalita závisí výlučne od schopností a skúseností pedagóga. Na Slovensku je najpoužívanejším systémom LMS Moodle. Používanými sú tiež LMS Claroline, Microsoft Class Server, či Webcity.

Príklady produktov

LMS Claroline (dostupné na http://www.virtual-lab.sk/claroline/) - je špeciálny softvér určený na tvorbu, úpravu a správu vzdelávacích projektov, lekcií a elektronických kurzov. Ide o voľne dostupný slobodný softvér, často označovaný aj Open Source. Rovnako ako pri iných typoch e-learningových systémov aj Claroline tvoria dve funkčne odlišné, ale vzájomne prepojené interaktívne moduly zobrazenia elektronického obsahu s jednoduchým grafickým používateľským rozhraním. Zobrazenie študent je určené na individuálne štúdium, zobrazenie učiteľ na prípravu a riadenie vzdelávacích projektov s multimediálnym interaktívnym obsahom. Ovládanie softvéru zabezpečuje viacero nástrojov zohľadňujúcich typ zobrazenia. Štandardný vodorovný panel, umiestnený v hornej časti okna webového prehliadača, obsahuje päticu hypertextových odkazov (zoznam projektov, kalendár, používateľský účet, správu platformy a odhlásenie) presne mapujúcich aktuálny stav konta prihláseného používateľa.

LMS Moodle (dostupné na http://www.virtual-lab.sk/moodle/) - predstavuje softvérové riešenie pre vytváranie kurzov založených na internete a web stránkach. Je najrozšírenejším vysokoškolským LMS na Slovensku postupne sa presadzujúcim aj na stredných a základných školách. Rovnako ako Claroline ide o bezplatne poskytovaný, voľne šíriteľný Open Source softvér, ktorý je síce chránený autorským právom, ale užívateľom umožňuje kopírovať, používať a modifikovať jeho zdrojové kódy pod podmienkou, že nebudú meniť pôvodnú licenciu a poskytnú všetky upravené zdrojové súbory ostatným. Oproti LMS Claroline je Moodle robustnejší, komplexnejší a prepracovanejší e-learningový systém, čomu zodpovedá omnoho rozsiahlejšia paleta nástrojov s komplikovanejšou administráciou a správou vzdelávacích kurzov (projektov). Moodle, podobne ako Claroline, nemá osobitný autorský nástroj na tvorbu kurzov. Študijný obsah môže byť prezentovaný súbormi rôzneho formátu, napr. *.doc, *.xls, *.ppt, *.htm a podobne. Možností kde (dostupnosť funkčných inštalácií) tvoriť vzdelávacie kurzy v prostredí Moodle je viacero. Väčšina fungujúcich riešení vyžaduje iba jednoduchú a rýchlu registráciu.

EduBase 2 – (demoverzia dostupná na http://www.slunecnice.cz/sw/edubase/) – je komplexnejšie vzdelávacie prostredie pre učiteľov a lektorov, ktorí si pripravujú učebné materiály pre výučby v digitálnej podobe. Okrem tvorby testov (DoTest 4 je súčasťou systému) dovoľujú členiť vytvorené učebné objekty (texty, poznámky, multimediálne súbory a pod.) do tematických celkov a sady výučbových materiálov ku konkrétnym učebným témam. Softvér poskytuje aj vyššie administrátorské funkcie prihlasovania žiakov pomocou loginu a hesla.