Videokonferenčné systémy

Stručná charakteristika edukačnej technológie

Videokonferenčné systémyneposkytujú metodicky prepracovaný elektronický obsah. Vo svojej podstate je videokonferencia webovsky orientované prostredie umožňujúce vzájomné prepojenie viacerých účastníkov v jednej videokonferenčnej miestnosti. Prenos hlasu a obrazu dopĺňa možnosť písania textových správ (chat) a prezentácia multimediálnych dátových súborov. Najkvalitnejšie produkty dovoľujú zdieľanie spustených aplikácií a prepracované nástroje tímovej spolupráce. Širokú akademickú podporu získal vo vedeckých kruhoch často používaný systém EVO. Jednoduchý prístup k videokonferencii ponúka jeho komerčne predávaná alternatíva - Adobe Connect Pro.

Príklady produktov